УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ»

Політика конфіденційності

Суб’єкт персональних даних – фізична особа (далі – Користувач), що вводить свої персональні дані через сайт https://raptom.app (далі – Сайт), надає володільцю персональних даних ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІВДАЛЬНІСТЮ «Національний брокерський дім» код ЄДРПОУ 43201226, місцезнаходження: 39601, Полтавська область, м. Кременчук, провулок Героїв Бресту, буд. 83Б, кв. 33, (далі – Власник Сайту) право на обробку його персональних даних, згідно з чинним законодавством України, та з метою зазначеною нижче.

Згода на обробку персональних даних Користувача надається під час його реєстрації на Сайті в інформаційно-телекомунікаційній системі Власника Сайту шляхом і з моменту проставлення Користувачем відмітки на Сайті під текстом «НАДАЮ ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІВДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІВДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ».

Зокрема, Користувач дає свою добровільну згоду на обробку його персональних даних, у тому числі – на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, видалення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані Користувача обробляються Власником Сайту з метою:

 • ідентифікації особи Користувача;
 • забезпечення та супроводу укладення договорів страхування із Користувачем;
 • підбору Користувачу інформації щодо можливих умов страхування, які б якнайточніше відповідали інтересам Користувача;
 • здійснення заходів, що передують укладенню договорів страхування на вимогу Користувача;
 • збору необхідного переліку інформації та її передачі Страховим компаніям та Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) згідно з законодавством України;
 • пришвидшення введення персональних даних Користувача у форми на Сайті та передачі їх Страховим компаніям;
 • розгляду звернень Користувача;
 • збору статистичної інформації щодо роботи Сайту для її обробки та використання при впровадженні нових сервісів та послуг, нововведень та покращень;
 • інформування Користувача про акційні пропозиції Страхових компаній, зміни умов надання послуг, зміни в сервісах та організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

Власник Сайту може збирати наступні відомості:

 • ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, данні уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача;
 • інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін та пароль, інші дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Сайту;
 • інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Сайту та Страховими компаніями, в тому числі для здійснення і підтвердження угод між ними, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;
 • дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні данні (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення Власником Сайту опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Власником Сайту в результаті проведення маркетингової діяльності;
 • інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

Персональні дані Користувача, що обробляються Власником Сайту, зберігаються протягом всього терміну діяльності Власника Сайту.

Власник Сайту передає персональні дані Користувача виключно Страховим компаніям та Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) у разі отримання Заяви на страхування Користувача, що має потребу у страхуванні.

Власник Сайту не зберігає номери банківських карт Користувача, строк дії та CVV-коди.

Власник Сайту не здійснює обробку персональних даних про расове, етнічне та національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості, стан здоров'я, статеве життя, біометричні дані, генетичні дані, місцеперебування та або шляхи пересування особи, факт притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування та заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства.

Власник Сайту забезпечує безпеку персональних даних Користувача від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками Власника Сайту. Власником Сайту застосовуються системні і програмно-технічні засоби та засоби зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

Користувач також надає згоду на надсилання Власником Сайту інформації, повідомлень на надані ним адреси електронної пошти, номери телефонів.

Користувач згідно з Законом України «Про захист персональних даних» має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ці Умови обробки персональних даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІВДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» є невід’ємною частиною Публічної оферти з надання послуг пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу страхових послуг, що надаються партнерами ТОВ «Національний брокерський дім» - страховими компаніями - із використанням Сайту https://raptom.app